Browse By ABC

King of Pride Rock/Circle of Life (Reprise) Lyrics » Lion King

King of Pride Rock/Circle of Life (Reprise) Lyrics

ENSEMBLE:
Ndabezitha
Nkosi yethu
Mholi wezwe lethu
Lefatshe la bonata rona
Lea halalela

Busa le lizwe bo
Busa le lizwe bo
Busa le lizwe bo
Lethu busa ngoxolo
Is'khathi sifikile
Is'khathi busa iyo
Is'khathi sifikile
Busa lomhlaba
Is'khathi sifikile
Is'khathi sifikile
Busa Simba
Busa Simba

Hem na iyo
Hem na iyo
Hem na nkosi bo
Busa Simba iyo
Hem na iyo
Oh busa Simba iyo
Hem na iyo
Oh busa nkosi bo
Hem na nkosi bo
Oh busa Simba iyo
Busa Simba iyo
Busa Simba iyo

Ubuse ngo thando
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo
Busa Simba
Busa Simba
Ubuse ngo xolo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo

'Til we find our place
On the path unwinding
In the circle
The circle of life
Circle of life

Last Update: March, 04th 2019

Lion King Lyrics

 1. Circle of Life Lyrics
 2. Grasslands Chant Lyrics
 3. Morning Report Lyrics
 4. Lioness Hunt Lyrics
 5. I Just Can't Wait to Be King Lyrics
 6. Chow Down Lyrics
 7. They Live in You Lyrics
 8. Be Prepared Lyrics
 9. Stampede Lyrics
 10. Rafiki Mourns Lyrics
 11. Hakuna Matata Lyrics
 12. One by One Lyrics
 13. Madness of King Scar Lyrics
 14. Shadowland Lyrics
 15. Lion Sleeps Tonight Lyrics
 16. Endless Night Lyrics
 17. Can You Feel the Love Tonight? Lyrics
 18. He Lives in You (Reprise) Lyrics
 19. Simba Confronts Scar Lyrics
 20. King of Pride Rock/Circle of Life (Reprise) Lyrics

Popular musicals