Browse By ABC

King of Pride Rock/Circle of Life (Reprise) Lyrics » Lion King

King of Pride Rock/Circle of Life (Reprise) Lyrics


Ndabe zitha [King of kings]
Nkosi yethu [Our king]
Mholi wezwe lethu [Ruler of our land]

Lefatshe la bonata rona [This land of our ancestors]
Lea halalela [Is holy]

Busa le lizwe bo [Rule this land]
Busa le lizwe bo
Busa le lizwe bo
Lethu busa ngoxolo [Rule with peace]
Is'khathi sifikile [The time has come]
Is'khathi busa iyo [It's time, rule]
Is'khathi sifikile [The time has come]
Busa lomhlaba [Rule this land]

Is'khathi sifikile [The time has come]
Is'khathi sifikile
Busa Simba [Rule, Simba]
Busa Simba

Hem na iyo
Hem na iyo
Hem na nkosi bo [Rule, our king]
Busa Simba iyo [Rule, Simba]

Hem na iyo Oh busa Simba iyo
[Oh, rule Simba]
Hem na iyo Oh busa nkosi bo
[Ah, king of kings]
Hem na nkosi bo Oh busa Simba iyo
[Rule, our king] [Oh, rule Simba]
Busa Simba iyo Busa Simba iyo
[Rule, Simba] [Rule, Simba]

Ubuse ngo thando [Rule with love]
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo [Rule with peace]
Busa Simba, Busa Simba [Rule, Simba, rule, Simba]

Ubuse ngo xolo [Rule with peace]
Ubuse ngo thando [Rule with love]
Ubuse ngo xolo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo

Till we find our place
On the path unwinding
In the circle
The circle of life
Circle of life
Last Update: July, 22nd 2014

Lion King Lyrics

 1. Circle of Life Lyrics
 2. Grasslands Chant Lyrics
 3. Morning Report Lyrics
 4. Lioness Hunt Lyrics
 5. I Just Can't Wait to Be King Lyrics
 6. Chow Down Lyrics
 7. They Live in You Lyrics
 8. Be Prepared Lyrics
 9. Stampede Lyrics
 10. Rafiki Mourns Lyrics
 11. Hakuna Matata Lyrics
 12. One by One Lyrics
 13. Madness of King Scar Lyrics
 14. Shadowland Lyrics
 15. Lion Sleeps Tonight Lyrics
 16. Endless Night Lyrics
 17. Can You Feel the Love Tonight? Lyrics
 18. He Lives in You (Reprise) Lyrics
 19. Simba Confronts Scar Lyrics
 20. King of Pride Rock/Circle of Life (Reprise) Lyrics

Popular musicals